1. כללי: ברוכים הבאים לאתר ג'ולי קוסמטיקה! בעמוד זה מפורטים תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות של האתר בו אתם גולשים. עצם הגלישה באתר מהווה הסכמה לקבלת תנאי שימוש ומדיניות פרטיות אלו. שימו לב שתנאים אלו עשויים להשתנות ללא התראה מוקדמת. תנאים מעודכנים או חדשים נכנסים לתוקף מרגע פרסומם.

  2. ייעוץ מקצועי: אתר זה והתוכן אשר מופיע בו אינם מיועדים לאיבחון או המלצה לטיפול כלשהו אלא אך ורק לצרכי שיווק והעשרה. אין להתייחס לתוכן המופיע באתר זה כהבטחה לתוצאות כלשהן או ייעוץ רפואי ואין להסתמך עליו ככזה. בעלי האתר ומפעיליו אינם אחראים לשום נזק (פיזי, רגשי, רכוש, אחר) שעשוי להיגרם לגולש או מטופל אשר ינסה ליישם מידע אשר לכאורה מופיע באתר.

  3. זכויות יוצרים: אתר זה וכל התוכן אשר משולב בו (כולל תמונות, טקסטים, קטעי וידאו ושמע, קוד, עיצובים, ועוד) הינם בבעלות בעלי האתר בלבד, והוא מוגן בזכויות יוצרים. אין להעתיק, לשכפל, לשנות, לערוך, להוריד או להפיץ ולמכור מחדש את האתר או חלקים ממנו. השימוש המותר היחיד באתר זה הינו צריכת התוכן במהלך הגלישה.

  4. שיבושים בפעילות האתר: אנו פועלים כדי לוודא שהאתר, מרכיביו והעמודים השונים בו יפעלו באופן תקין כל הזמן. אף על פי כן, מעת לעת עשויים להתקיים שיבושים בפעילות האתר עקב עבודות תחזוקה, שיבושים בשרת או אחד מרכיבי האתר, ועוד. בעלי האתר ומפעיליו אינם אחראים לנזקים (פיזיים, פיננסיים, רגשיים, ועוד) שעשויים להיגרם לגולש או רכוש עקב שיבושים בפעילות האתר.

  5. חסימות והרחקות משתמשים: לבעלי האתר ומפעיליו הזכות הבלעדית לחסום באופן חלקי או מלא, דיגיטלי ופיזי, גולש או לקוח אשר עולה חשש שפעילותם הדיגיטלית או פיזית עשויים לסכן את תקינות האתר, העסק אותו האתר מייצג, או מי מאנשי הצוות הקשורים לפעילות האתר והעסק. החסימות וההרחקות האלו יתבצעו לפי שיקול דעתם הבלעדי של בעלי האתר ומפעיליו, מבלי צורך לתת דין וחשבון לאף גורם.

  6. אמצעי ניטור וכלי מעקב דיגיטלים: באתר זה עשויים להיות משולבים אמצעי ניטור ומעקב דיגיטליים, כגון: עוגיות, פיקסלים, כלי אופטימיזציה, ועוד. מטרת כלים אלו היא לטייב את פעולת האתר והפעילות העסקית שאותה הוא מייצג. המידע אשר נאסף הינו אנונימי בלבד. בעלי האתר ומפעיליו מתחייבים שלא לבצע שום פעולה עם המידע הנאסף למעט המשך שיפור פעילות האתר והעסק אותו הוא מייצג. הם לא ימכרו את המידע, יסחרו או יעבירו אותו לאף צד ג' באופן מכוון. יש לציין כי אמצעי הניטור והמעקב הנ"ל פותחו והינם בבעלות צדדי ג'. למפעילי האתר ובעליו אין יכולת לשנות או לשלוט באופן פעולת כלים אלו, והם אינם אחראים לשום דליפת מידע או בעיות אבטחה אשר עשויות להתגלות עקב השימוש בהם.

  7. יצירת קשר עם משתמשים: אתר זה כולל אמצעים אשר מאפשרים לגולשים ליצור קשר עם בעלי האתר ומפעיליו: טלפון, טפסים יצירת קשר, צ'אט מהיר, ועוד. פרטי הפונים ישמשו את בעלי האתר ומפעיליו ליצירת קשר עם גולשים אשר יזמו את הפניה, בהתאם לחוקים החלים במדינת ישראל.

  8. תחום שיפוט: מחלוקות בין גולשים לבעלי האתר יפתרו בהתאם לדין הישראלי ובסכמות בתי המשפט בישראל.