Loading...

מסכה לחותית חדשה

מסכת לחות חדישה הפותרת את בעיית היובש בעור.

שיתוף:
SUPER HYDRATING MASK מסכת לחות חדישה הפותרת את בעיית היובש בעור בסביבת האקלים הישראלית המקנה לחות מעמיקה ביותר. בעזרת חומרי גלם המוכחים ביתרונותיהם לשפר את מרקם העור מיידית לאחר סיום השימוש. יכולת ספיגה מהירה והקניית לחות מעמיקה המתאימה לעור רגיש, לעור עדין ולעור יבש.